SZKOLENIE

Prawo autorskie w projektowaniu terenów zieleni w przestrzeni publicznej

on-line

MIEJSCE

21.09.2022r.

DATA

9:00

GODZINA

Webinarium

SZKOLENIE Prawo autorskie
w projektowaniu terenów zieleni w przestrzeni publicznej

REJESTRACJA

TERMIN: 21 września 2022 roku.

Dlaczego szkolenie online?

1

SZYBKA

REJESTRACJA

5 GODZIN

WIEDZY

2

ZADAWANIE

PYTAŃ NA CZACIE

6

ZAŚWIADCZENIE

UDZIAŁU

3

BRAK KOSZTÓW

PRZEJAZDU

4

5

WYGODA

I BEZPIECZEŃSTWO

Tematyka i zakres szkolenia:


Podczas szkolenia przyjrzyjmy się: roli projektanta w procesie inwestycyjnym terenów zieleni z punktu widzenia ochrony prawnoautorskiej koncepcji i prac wykonawczych prowadzonych w oparciu o projekt.

Projektowanie i realizacja terenów zieleni w miastach to duże przedsięwzięcia wymagające współdziałania wielu specjalistów z branży zielonej – projektantów, wykonawców i inspektorów nadzoru. Inwestycje realizowane w ramach procesu budowlanego często podlegać będą dodatkowym obostrzeniom, w tym również dotyczącym projektanta. Inwestor przygotowując się do inwestycji powinien już na etapie przetargu przemyśleć zadania i rolę projektanta nie tylko na etapie tworzenia koncepcji, ale również w dalszym procesie realizacji. Ma to szczególne znaczenie z punktu widzenia interesów inwestora i szans powodzenia całego przedsięwzięcia
brak jednoznacznych zasad współdziałania w ramach nadzoru autorskiego może generować dodatkowe i znaczne,
a przy tym zupełnie niepotrzebne koszty zagrażające powodzeniu realizacji.


Przebieg szkolenia:

3 bloki tematyczne

Czym są
prawa autorskie
?

Zmiany
koncepcyjne
w projekcie

Czym są osobiste prawa autorskie?

Szczegółowy zakres szkolenia:


Blok tematyczny nr 1:

1.Czym są prawa autorskie do projektu i jak rozumieć prawa zależne?

2.Co powinno się znaleźć w umowie na wykonanie projektu?

3.Czy - mając projekt - można wykonać inwestycję?

Blok tematyczny nr 2:

1.Zmiany koncepcyjne w projekcie – czy inwestor może je wprowadzać?

2. Jak poprawić błędy w projekcie?

Blok tematyczny nr 3:

1.Czym są osobiste prawa autorskie projektanta i jak je wykonuje?

2. Dlaczego nadzór autorski ma takie znaczenie?

3. Jak chronić interesy inwestora w razie sporu z projektantem?

4. Jakie są kluczowe aspekty sporów sądowych?


Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in.:

Koszt udziału w szkoleniu

I termin do 12.07.2022 godz. 14:00

koszt udziału 259 zł netto + VAT (318,57 zł brutto)

299 zł netto + VAT (367,77 zł brutto)

Przy rejestracji grupowej:

dwóch lub więcej osób

rabat 20% przy użyciu kodu: RAZEM

Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in.:
Prowadząca szkolenie

Sara Til Dąbrowska

Adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu

W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się kompleksową obsługą procesów inwestycyjnych

z branży budowlanej. Od lat zaangażowana w tematykę architektury krajobrazu i zagospodarowania terenów zieleni. Współpracuje z organizacjami branżowymi

w całej Polsce, w tym z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Twórców Ogrodów i Fundacją Krajobrazy.


Prowadzi szkolenia i wykłady branżowe, w ramach których przybliża uczestnikom praktyczną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów oraz praktyki nadzoru, prowadzenia działalności gospodarczej i rozwiązywania sporów pojawiających się na gruncie projektowania

i wykonawstwa terenów zieleni. Od lat współpracuje

z magazynem „Zieleń Miejska”.


Rejestracja

Wpłaty w pierwszym terminie:

(do 14 września br., do godz. 23.59),

preferencyjna cena:

299 zł netto (367,77 zł brutto)

SKORZYSTAJ ZANIM UPŁYNIE!


CENA JEDYNIE:


349,00 zł netto (429,27 zł brutto).


REJESTRACJA:
do 2O września br., do godz. 12.00.SKORZYSTAJ Z SZANSY ZANIM MINIE!CENNIK:

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Do pobrania:

Polityka prywatności
REJESTRACJA I SZCZEGÓŁY

PROF. DR HAB. PIOTR LORENS

WOJCIECH JANUSZCZYK

MICHAŁ LORBIECKI

Poznaj naszych prelegentów

architekt krajobrazu Instytutu Architektury Krajobrazu KUL,

prezes i fundator Fundacji Krajobrazy

architekt miasta Gdańska, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich

urbanista, pełnomocnik prezydenta ds. koordynowania i rozwoju przestrzeni publicznej dla ruchu pieszego w mieście Tychy

MAŁGORZATA LOEFFLER

rzecznik prasowy

Zarządu Inwestycji Miejskich

w Łodzi

TOMASZ USZYŃSKI

Boot & Hortorus

DR INŻ. MARTA WEBER-SIWIRSKA

prezes Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone"

Katedra Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

DR HAB. ARKADIUSZ PTAK

burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

SŁAWOMIR ZDAROWSKI

sales manager

HAGS Poland

ARTUR SZYMCZYK

zastępca prezydenta miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju

PIOTR CHOROŚ

dyrektor Biura Partycypacji Społecznej UM Lublin

GRZEGORZ PAWLIKOWSKI

pełnomocnik prezydenta

ds. polityki rowerowej miasta Tczewa

DR WOJCIECH ZARZYCKI

Green Park

Małgorzata Loeffler
Łódź miastem "woonerfów"

W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w roku 2014 łodzianie wymyślili, że na środku ul. 6 Sierpnia posadzą drzewa. Jak wymyślili,
tak zrobili. Od tamtego czasu w Łodzi powstają kolejne ,,woonerfy”, a zazielenianie ulic stało się łódzkim standardem. Samo określenie „woonerf” ma niderlandzkie pochodzenie i najbliższym jego synonimem z języka polskiego jest „strefa zamieszkania” lub ,,miejski podwórzec". Budujemy go tam, gdzie chcemy stworzyć na ulicy bezpieczną i przyjazną przestrzeń, w której uprzywilejowani są piesi. Woonerfy charakteryzuje: zawężanie jezdni, uspokajanie ruchu i wprowadzanie rozwiązań wymuszających wolniejsze przemieszczanie się pojazdów. Nieodzownym elementem jest zieleń i urządzanie miejsc do spotkań i zabaw najmłodszych. ,,Woonerf" to również doskonałe miejsce na kawiarnie i restauracje w otwartej przestrzeni. Nowe zielone ulice zdobyły serce łodzian, a inne miasta zaczynają podpatrywać takie rozwiązania. Dzisiaj Łódź to miasto woonerfów. Jest już ich ponad 20 i powstają kolejne.

Michał Lorbiecki
Rola oficera pieszego
w mieście dla samochodów

Urbanistyka modernistyczna stanowiła ideologię totalitarną, która, opierała się na nieudowodnionych założeniach. Reprezentowała radykalną transformację formy miasta i życia miejskiego. Była częściowo motywowana politycznie, a częściowo inspirowana technologicznymi osiągnięciami tamtych czasów. Ideologia ta przedstawiana była jako miasto zdrowe, w którym główną rolę odgrywały światło, powietrze i pojazdy. Doprowadziło to do powstawania miast o odseparowanych od siebie kluczowych funkcjach miejskich (zamieszkania, pracy, rekreacji, usług, handlu) i zagospodarowaniu przestrzeni miejskich z myślą o użytkownikach samochodów.
Miasto Tychy było zaprojektowane i zrealizowane w znacznej części w oparciu o założenia modernistycznej urbanistyki. Wydawać by się mogło, że w takim mieście nie ma odwrotu od pogłębiającej się dependencji od samochodu, a jednak pojawiła się funkcja oficera pieszego jako pełnomocnika prezydenta miasta ds. koordynacji i rozwoju przestrzeni publicznej dla ruchu pieszego.

O czym porozmawiamy?

DR INŻ. MARTA WEBER-SIWIRSKA
W drodze do miasta 15-minutowego

dr hab. Arkadiusz Ptak
Praktyczne aspekty wdrażania koncepcji miasta kompaktowego. Studium przypadku Pleszewa

Pleszew posiada "naturalne" uwarunkowania, by być miastem kompaktowym, w którym podstawowe obiekty użyteczności publicznej są dostępne dla mieszkańców w ciągu 15 minut. Wdrażanie idei miasta kompaktowego nie jest więc odpowiedzią na proces suburbanizacji. To przede wszystkim konkretne działania mające na celu m.in. wdrożenie zrównoważonej mobilności miejskiej w postaci odtwarzania komunikacji publicznej, budowę ścieżek rowerowych w centrum miasta, przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej ograniczającej miejsca parkingowe. Ta idea to także zwiększanie intensywności zagospodarowania miasta poprzez choćby rewitalizację zdegradowanych przestrzeni publicznych i nadawanie im nowej funkcji (np. tereny PKP, zdewastowane i nieużytkowane nieruchomości itp.) czy uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To również odbetonowanie miasta – zieleń, także w samym centrum. Idea miasta kompaktowego i 15-minutowego ma pokazać obecnym mieszkańcom jego walory jako dobrego miejsca do życia i przyciągnąć osoby spoza Pleszewa. Cały proces wdrażania idei miasta kompaktowego został poprzedzony szeregiem analiz i badań oraz prezentacją założeń na kilku konferencjach/seminariach naukowych.

Sławomir Zdarowski
Zabawa na świeżym powietrzu oraz jej znaczenie dla rozwoju dzieci

Artur Szymczyk, Piotr Choroś
Mieszkańcy Lublina nakreślą przyszłość swoich dzielnic w oparciu o ideę miasta 15-minutowego

Wygodne, bezpieczne, przyjazne, wyposażone w infrastrukturę potrzebną mieszkańcom – takie powinny być dzielnice. W ramach prac nad Strategią Lublin 2030, podczas badań, konsultacji i warsztatów dzielnicowych, mieszkańcy zgłosili nam bardzo ciekawe pomysły dotyczące przyszłości swoich dzielnic. Pokazują one, że lokalność i bliskość są niezwykle cenione i oczekiwane przez mieszkańców, gdy myślimy o jakości życia w mieście. Spojrzenie to znalazło odzwierciedlenie w wielu zapisach nowej strategii miasta – dokumentu, dla którego opinie i pomysły mieszkańców stanowią punkt odniesienia i niezwykle istotne źródło inspiracji. Dlatego, kontynuując działania konsultacyjne realizowane w ramach prac nad Strategią Lublin 2030, rozpoczęliśmy Projekt „Plany dla Dzielnic”. W nadchodzących miesiącach wspólnie z mieszkańcami i Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami i liderami opinii dokładnie przyjrzymy się każdej z 27 dzielnic Lublina, by określić plany dalszego ich rozwoju z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych, jakie zaszły w ostatnich latach. Razem stworzymy „Plany dla Dzielnic”. Szukając nowych pomysłów i doskonaląc dotychczasowe rozwiązania, chcemy w perspektywie najbliższych lat sukcesywnie rozwijać lubelskie dzielnice tak, by jak najpełniej odpowiadały potrzebom mieszkańców. Wizją, która nam przyświeca w pracach nad planami dla dzielnic jest idea miasta 15-minutowego, którą w Lublinie już realizujemy, starając się dostarczać mieszkańcom niezbędne usługi w ich najbliższym otoczeniu.

Działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców polskich miast z reguły wpisują się w ideę „miast 15- minutowych”. Dzieje się tak mino iż nie zawsze idea ta była punktem wyjścia. Jednakże aby w pełni stać się takim miastem należy działać wielokierunkowo. Zwykle jest to wieloletni proces podzielony na etapy stanowiące swoiste kroki w dążeniu do celu. Drogę tę można skrócić sięgając po środki zewnętrzne jakimi są np. fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jesienią 2021 roku miasto Konin we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone”, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Norweskim Stowarzyszeniem Zielonej Infrastruktury rozpoczęło realizację projektu dotyczącego różnych form publicznie dostępnej zieleni miejskiej. Jednym z elementów miasta 15 – minutowego jest właśnie dostępność prawidłowo funkcjonujących terenów zieleni. Bardzo ważny jest tu dostosowany do lokalnych warunków dobór roślin, ale także wzorowanie się na sprawdzonych dobrych przykładach. Każdy partner czterostronnej współpracy w konińskim projekcie ma inne zadania, co przyczyni się do spełnienia wyznaczonych celów na możliwie najwyższym poziomie.

dr Wojciech Zarzycki
Znaczenie społeczne i przyrodnicze ekosystemu miejskiego

Nieodłącznym elementem koncepcji miast 15-mintowych jest przyroda, zarówno w postaci terenów parkowych, jak i jako pasów zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych. W tradycyjnym ujęciu drzewa w mieście postrzegane są jako element architektury krajobrazu, a dla określenia miejskiej przyrody ukuto nawet urzędowy i techniczny termin "zieleń" – zwykle z epitetami: miejska, urządzona, parkowa, rekreacyjna. W rzeczywistości jednak określenie "zieleń" jest niepoprawne z biologicznego punktu widzenia, a miejska przyroda stanowi swoisty ekosystem, którego funkcje ekologiczne i społeczne powinny być uwzględniane w procesach planistycznych. Prelegent przedstawi naukowe podstawy znaczenia drzew i miejskiej przyrody dla człowieka, w kontekście świadczonych przez nie usług ekosystemowych. Uzasadni ponadto dlaczego bez różnorodności biologicznej cywilizacja ludzka nie przetrwa, a jej zachowanie w miastach i poza nimi stanowi nie utopię a konieczność i priorytet w czasach globalnych zmian klimatu.

wojciech januszczyk
15 minut do szczęścia

Opowiadamy dużo o tym jak powinna wyglądać idealna przestrzeń do życia, rozmawiamy o tym, jak powinno być nam dobrze i co zrobić, żeby tak było. Piszemy artykuły na łamach specjalistycznych czasopism. I co? I można powiedzieć, że w większości przypadków organizm miasta tego nie przyjmuje. Trochę jak z dietą prozdrowotną. Wszyscy wiedzą, że jest dobra dla zdrowia, ale i tak idziemy na „kebaba” albo innego schabowego! Podczas tej prezentacji chciałbym zadać pytanie, czy polskie miasta są faktycznie gotowe, mentalnie

i infrastrukturalnie, do szybkich zmian, aby osiągnąć idealną przestrzeń do życia, dobrostanu i dostosowania do zmian klimatycznych?

Tomasz Uszyński
Róże okrywowe – szybki efekt wow!

Grzegorz Pawlikowski
Tczew miastem dla rowerów

W Tczewie w 2020 r. zarejestrowanych było 28 412 samochodów. Poziom motoryzacji w 2020 r. wynosił 510 samochodów na 1000 mieszkańców. W ciągu ostatnich 15 lat, liczba samochodów zwiększyła się 2,5-krotnie. Od 2014 r. średnio co roku przybywa ok. 1000 samochodów. Rozwiązaniem tego problemu jest wspieranie aktywnych form mobilności. Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Tczewa do 2030 roku, ruch rowerowy w mieście ma być traktowany jako jedna z nadrzędnych form mobilności miejskiej. Zgodnie z tym dokumentem, Miasto Tczew ma duży potencjał do rozwoju komunikacji rowerowej przede wszystkim ze względu na nieduże odległości między poszczególnymi obszarami w mieście. Tczew jest miastem o relatywnie wysokiej gęstości zaludnienia na 1 m.kw. Najbardziej odległe punkty sieci osiedleńczej nie leżą od siebie dalej niż 5 km, a żaden punkt miasta nie leży od stacji kolejowej dalej niż 3,5 km, co daje duży potencjał rozwoju aktywnych form mobilności.

Webinarium - krok po kroku

SPOTKAJMY SIĘ ONLINE

Webinarium, które możesz obejrzeć, niezależnie od sytuacji.
Bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia. Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail służbowy (warunek konieczny)


2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link
do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)


3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail


4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie


5. W czasie trwania poszczególnych prelekcji istnieje możliwość zadania pytania na czacie - odpowiedzi będą udzielane w trakcie
lub po prelekcji. Jeśli z uwagi na ograniczony czas lub dużą ilość pytań prelegent nie będzie
w stanie udzielić odpowiedzi mogą być przesłane mailem.

→ Niemal 3 godziny wiedzy

→ Możliwość zadania pytań na czacie

→ Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

→ Brak kosztów przejazdu

→ Wygoda i bezpieczeństwo

Kontakt

W sprawach merytorycznych:

Robert Gorczyński

tel. +48 728 971 345

e-mail: r.gorczynski@abrys.pl

Dorota Szypulska

tel. +48 784 001 819

e-mail: d.szypulska@abrys.pl

W sprawach związanych z promocją:

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807